Jaké dřevo vybrat?

Dřevo je vhodné vybrat v  závislosti na tom, jak ho potřebujeme využít. Výhřevnost tvrdého i měkké dřeva je srovnatelná. Tvrdé dřevo hoří pomaleji a poskytuje stabilní, dlouhodobý žár. Měkké dřevo rychleji rozpálí topeniště, ale dříve shoří. V zásobě na sezónu by nemělo měkké dřevo chybět. Zároveň bychom měli zvažovat, jestli zvolit jeden druh dřeva, nebo si pořídit směs dřevin. Vhodný je nákup směsi dřevin, protože různé druhy dřeva dávají různě dlouhý plamen.

Samotná krbová kamna nebo krbová vložka vám nezajistí nejvyšší výkon a  nízkou spotřebu dřeva, když budete používat pro topení nevhodné dřevo.  Nejen, že se moc neohřejete, ale ještě k tomu vezme za své i váš krb, který při takovémto dlouhodobém zacházení začne pomalu ztrácet svoji funkčnost.

Vlhkost dřeva má významný vliv na jeho výhřevnost. Dřevo, které použijete pro svůj krb nebo kamna, musí být proschlé. Navlhlé dřevo má o dost nižší výhřevnost (dřevo pod kůrou může obsahovat až 75 % vody). Navlhlé dřevo uvolňuje dým, dehet, čímž může dojít k zanesení ohniště, ucpání komína a v neposlední řadě také utrpí estetika - znečištění žáruvzdorného skla.

Pro běžné i pyrolitické kotle na dřevo se hodí prakticky všechny druhy dřeva, pokud je jejich vlhkost pod 20%. Té snadno dosáhneme kvalitním a dostatečně dlouhým uskladněním.

Pro krby a  zejména pak pro krby s otevřeným topeništěm doporučujeme dřeva, která nevytvářejí jiskry – tedy dřeva z listnatých stromů, označovaná jako krbové dřevo (dub, buk, habr, jasan, javor, bříza, atd.).