Jak se vyznat v druzích dřeva - měkké, listnaté, tvrdé?

MĚKKÉ PALIVOVÉ DŘEVO

Jedná se zpravidla o dřevo na zátop i běžné topení z měkkých jehličnatých a listnatých stromů.
Měkké dřevo je nejlepší, když potřebujeme zapálit oheň, nebo potřebujeme rychlý a stálý žár.
Nejčastěji dodáváme dřevo z těchto druhů dřevin: smrk, borovice, modřín, jedle, lípa, olše, osika, vrba, aj.

LISTNATÁ SMĚS (směs tvrdých a měkkých listnatých dřevin)

Nejčastěji dodáváme dřevo z těchto druhů dřevin: dub, buk, habr, bříza, olše, lípa, osika, vrba, topol, aj. Poměr tvrdých a měkkých dřevin je cca 2:1.

TVRDÉ DŘEVO (směs tvrdých listnatých dřevin)

Suchá tvrdá dřeva většinou poskytují stabilní a dlouhodobější oheň. Tvrdé palivové dřevo je nejvhodnější do krbu nebo na vaření, protože vytváří žhavé uhlíky, které dávají intenzivní a stejnoměrný žár.

Nejčastěji dodáváme dřevo z těchto druhů listnatých dřevin: dub, buk, habr, bříza, akát, jasan, aj.

 

Do krbových kamen doporučujeme nákup palivového dřeva z listnatých dřevin, které je ekonomicky nejvýhodnější - viz tabulky výhřevnosti. Na zátop nabízíme pytlované třísky.