Měrné jednotky dříví

Co znamenají jednotky, které se používají při měření objemu dřeva?

PMS = prostorový metr sypaný

Měrná jednotka PMS je používaná při měření dříví ve vozíku nebo kontejneru volně nasypaného dřeva.

PMS odpovídá volně sypanému dřevu (volně loženému), které je naštípáno v polínkách či štěpinách v prostoru o rozměrech 1 x 1 x 1m


PMR  = prostorový metr rovnaný

Měrná jednotka PMR je používaná při měření rovnaného dříví v hráních, nebo na paletách.

PMR odpovídá narovnaným naštípaným polínkům či štěpinám do krychle o objemu 1 x 1 x 1m.

PLM  = plnometr
1 m3, nebo-li "kubík dřeva"

Tato jednotka se pro prodej dřeva nepoužívá a slouží především pro statistické údaje a výpočty.

PLM odpovídá krychli o objemu 1 x 1 x 1m plné dřevní hmoty, vyplněné bez mezer.

PLM  = plnometr

ILUSTRAČNÍ OBJEMY JEDNOTEK DODÁVANÉHO DŘÍVÍ

1_sypane_small   = sit1_s_mereni_dreva_small =      rovnana_paleta_small 

volně sypané dřevo 1,6 pms                          =    1 paleta v síťovině            =      1 paleta rovnaného dřeva 

  

sit1_s_mereni_dreva_small   =      polinka_vyskladany_metr

paleta dřeva v síťovině (1,6 pms) odpovídá cca vyskládanému dřevu do výšky 1 m ke zdi v polínkách o délce 25 cm